Savjet mladih Osječko-baranjske županije

Aktualnosti

Međunarodni dan mladih!

„Od naše generacije velika su očekivanja i na njoj je velika odgovornost, kako za sadašnjost, tako i za budućnost našeg društva, a istovremeno generacija smo koja se za svoje prilike mora snažno boriti. Svaki poticaj mladima društvu će se višestruko vratiti, a posebno smo zadovoljni da je to stav i Vlade Republike Hrvatske! Ako su mladi budućnost, onda su mladi važni. Od vitalne je važnosti da mladi u cijelom svijetu imaju pristup učenju i razvoju vlastitih vještina. Iako je mladima posao i novac važno sredstvo i preduvjet za normalan život, svakako nije i nešto najvažnije. Mladima je od svega novca važnije da ih se uvažava, da se poštuju njihovo znanje i vještine, da im se pokaže kako se na njih računa i da će dobiti kvalitetnu priliku, a ne da ih se odbacuje, gura sa strane i gleda neprijateljski kao konkurenciju. Cilj svih treba biti iskren pristup i davanje šanse mladima i to u interesu budućnosti. Isto tako mladi moraju pokazati strpljenje i uvažavanje procesa kao i nužno poštovanje svih starijih generacija. Mladi ne smiju biti kreatori nekih budućih politika, već trebaju odlučivati o politikama koje ih se tiču danas, jer znaju što im je potrebno za razvoj i siguran život. Ne smijemo dopustiti mladima da odlaze, a da prije toga nismo učinili sve kako bismo ih zadržali u Hrvatskoj. Mladi u Hrvatskoj, u kojem god kraju živjeli, moraju imati kvalitetno i dostupno obrazovanje, povezanost obrazovnog s realnim, poslovnim sektorom, te mjere koje će im omogućiti i olakšati zaposliti se u struci i osnovati dom i obitelj. Pružiti im znanja i vještine koje će kasnije kroz život nadograditi i biti korisni članovi zajednice. Zadovoljni smo i pozitivnom trendu ulaganja u mlade koje provodi Osječko-baranjska županija, Vlada Republike Hrvatske i brojne općine i gradovi koje pružaju sve više novih prilika za osobni razvoj mladim ljudima! Usvojen je i - Nacionalni program za mlade od 2023. do 2025. godine uz novi Zakon o savjetima mladih!

Nacionalni program za mlade strateški je dokument koji sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera koje provodi pet tijela državne uprave, a ukupna sredstva za provedbu programa iznose 7.9 milijuna eura! Cilj Nacionalnog programa za mlade je stvoriti strateški okvir za razvoj mladih te ih potaknuti da što bolje iskoriste svoje potencijale i steknu vještine potrebne za njihovo uključivanje u društvo. Novi - Zakon o savjetima mladih želi unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini kao i osnivanje Savjeta mladih Republike Hrvatske kao koordinativnog tijela Savjeta mladih koje usklađuje rad svih savjeta mladih, prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini te upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji.

Poticanje i mjere samozapošljavanja mladih, ulaganje u studentsku infrastrukturu i standard, povećanje studentske satnice, brojne porezne olakšice za mlade, ukidanje poreza na promet nekretninama, stipendije za učenike i studente, ulaganje u modernizaciju školstva, roditeljske naknade u iznosu pune plaće, subvencije za stambene kredite samo neke su od mjera koje za cilj imaju olakšanje položaja mladih i predstavljaju nastavak aktualne politike prema mladima koja je dala i pozitivne rezultate. Europska sredstva koja u Hrvatsku dolaze kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka te novi Višegodišnji financijski okvir daju nam mogućnost za snažni iskorak i stvaranje Hrvatske koja je otporna i konkurentna te koja prati trendove zelene i digitalne tranzicije.

Vremena u kojima se cijeli svijet nalazi pokazuju kako su najpogođenija društvena kategorija upravo mladi. Glavni prioritet svih donositelja odluka danas trebaju biti mladi ljudi, u prvom redu oni koji završavaju svoje obrazovanje i u ovom složenom razdoblju traže priliku! Izgradimo budućnost zajedno!

Sretan Vam - Međunarodni dan mladih!“

 

Domagoj Ćorić - Predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije

Adresa

Trg Ante Starčevića 2
31000 Osijek