Savjet mladih Osječko-baranjske županije

O nama

Domagoj Ćorić
Domagoj ĆorićPredsjednik

Domagoj Ćorić aktualni je predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije. Jednoglasno izabran 2022. godine na mandatno razdoblje do 2025. godine.

Rođen 31.01.1997. godine u Osijeku. 

Završio je Ekonomsku i upravnu školu u Osijeku a trenutno studira - Međunarodne odnose i diplomaciju u Zagrebu.

 Kontinuirano ulaže u svoja znanja i sudjeluje je na nizu stručnih konferencija, seminara i edukacija. 

Tako je stekao i certifikate u području: Strateškog planiranja, analize tržišta, asertivne komunikacije, poslovnog prezentiranja i javnog nastupa, projektnog menadžmenta i pregovaranja. 

Također završio je i političku akademiju - Zaklade hrvatskog državnog zavjeta (ZHDZ). Kao stručni suradnik trenutno je zaposlen u Županijskoj razvojnoj agenciji Osječko-baranjske županije u sektoru za strateško planiranje i regionalni razvoj. Također ima radnog iskustva i u privatnom sektoru. 

Domagoj je inicijator i organizator brojnih humanitarnih akcija, tematskih predavanja, edukacija i projekata od važnosti za mlade u Osječko-baranjskoj županiji. Posebno u području financijske pismenosti mladih, edukacija mladih poduzetnika, osnova pripreme i provedbe EU projekata i projekata mladih u poljoprivredi.

Politički je aktivan od svojih 19 godina, trenutno obnaša dužnost predsjednika Mladeži Hrvatske demokratske zajednice Osječko-baranjske županije i zamjenika nacionalnog predsjednika Mladeži Hrvatske demokratske zajednice najbrojnijeg političkog podmlatka u Hrvatskoj, član je i Nacionalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice direktno izabran na XIX. Općem saboru.

U Savjet mladih uključio se kako bi dao vlastiti doprinos u kreiranju aktivnosti, projekata i politika za mlade te njihovom osnaživanju na području Osječko-baranjske županije s posebnim naglaskom na njihovo uključivanje u politiku i procese donošenja odluka.

Andrea Ivančić
Andrea IvančićZamjenica predsjednika
Andrea Ivančić studentica je završne godine diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
 
Pokazala je proaktivnost već u studentskim danima kroz petogodišnje volontiranje u studentskoj udruzi i raznim projektima te kao demonstrator na fakultetu.
 
Također ističe se po aktivnom sudjelovanju u radu Savjeta mladih Osječko-baranjske županije već drugi uzastopni mandat. Interesi su joj usmjereni na rad s mladima, poduzetništvo, financijsku pismenost kao i na brigu o zdravom načinu života. 
Zakonom o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) utvrđena je obveza predstavničkih tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave da osnuju savjete mladih kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica. Radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Osječko-baranjske županije, a osobito radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini, pripreme rasprave na sjednicama Skupštine, praćenja provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata što ih donosi Skupština te za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne nadležnosti Županije od značaja za mlade, Županijska skupština je svojom Odlukom 21. prosinca 2007. godine osnovala Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije.
 

Vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 3. veljače 2022. godine s liste važećih kandidatura izabrali su članove Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihove zamjenike. U Savjet je izabrano 13 članova i njihovih zamjenika. Članovi Savjeta mladih tako su Pejo Bosnić, Domagoj Ćorić, Andrea Ivančić, Anamarija Ivšan, Zdravko Krznarić, Dominik Lovaković, Matea Lukačić, Josipa Mikić, Mihovil Pavlić, Doris Pavlović, Patricija Puhanić, Matej Puljić i Gabriela Stražanac, dok su Ana Puljić, Matej Đerek, Dora Šalić, Karla Vučemilović-Šimunović, Ines Jelić, Anamaraija Brkić, Marinela Krmpotić, Ana-Marija Leko, Ivan Vuzem, Ena Dražić, Laura Kanis, Hrvoje Vidović i Matija Gvozdanović izabrani za zamjenike članova.

Sukladno članku 11. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.), savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora, a prvu sjednicu savjeta dužan je sazvati predsjednik predstavničkog tijela županije. Obzirom da su 4. veljače 2022. godine objavljeni službeni rezultati izbora za članove Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihove zamjenike, predsjednica Skupštine Osječko-baranjske županije Ivana Bagarić sazvala je prvu sjednicu Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, koja se održala 7. ožujka 2022. godine. Za predsjednika Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije jednoglasno je izabran Domagoj Ćorić, a za potpredsjednicu je izabrana Andrea Ivančić.

Izborom predsjednika konstituiran je Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje od 2022. do 2025. godine.

 
 
 

Adresa

Trg Ante Starčevića 2
31000 Osijek